بیشترین بازدیدها

یادداشت

خودکشی فردی در اطراف محوطه بیمارستان بهشتی همدان

رضا زارعی با رد خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر خودکشی فردی در شهر ماشین همدان، اظهار کرد: طی چند روز گذشته یک مورد خودکشی در همدان گزارش شد.

وی با بیان اینکه فردی با حلق آویز کردن خود از درختان اطراف محوطه بیمارستان شهید بهشتی همدان اقدام به خودکشی کرده بود، گفت: این فرد ۳۰ تا ۳۵ ساله حدود ۴ روز پیش اقدام به خودکشی کرده بود.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان بیان کرد: دو روز پیش با رویت جنازه این فرد در اطراف محوطه بیمارستان پلیس آگاهی در جریان این موضوع قرار گرفت.

وی در خصوص علت خودکشی این فرد خاطرنشان کرد: فرد فوت شده معتاد بوده و اقدام به خودکشی کرده است.

آخرین مطالب