• امروز : سه شنبه - ۲۶ تیر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Tuesday - 16 July - 2024

وصیت نامه شهدا

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید «شهید علی لطفی»

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید «شهید علی لطفی»

در این مجال قصد داریم تا با مروری مختصر و اجمالی بر وصیت‌نامه‌های شهیدان، یاد و خاطرشان را زنده نگاه داریم.

فرازهایی از وصیت‌نامه شهدا

فرازهایی از وصیت‌نامه شهدا

در این مجال قصد داریم تا با مروری مختصر و اجمالی بر وصیت‌نامه‌های شهیدان، یاد و خاطرشان را زنده نگاه داریم.

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید
یاد و خاطرشان را زنده نگاه داریم؛

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید

در این مجال قصد داریم تا با مروری مختصر و اجمالی بر وصیت‌نامه‌های شهیدان، یاد و خاطرشان را زنده نگاه داریم.

فرازهایی از وصیت‌نامه  «شهید حسین مهدوی آراء»

فرازهایی از وصیت‌نامه «شهید حسین مهدوی آراء»

در این مجال قصد داریم تا با مروری مختصر و اجمالی بر وصیت‌نامه‌های شهیدان، یاد و خاطرشان را زنده نگاه داریم.

فرازهایی از وصیت‌نامه «شهید هوشنگ ترکاشوند»

فرازهایی از وصیت‌نامه «شهید هوشنگ ترکاشوند»

در این مجال قصد داریم تا با مروری مختصر و اجمالی بر وصیت‌نامه‌های شهیدان، یاد و خاطرشان را زنده نگاه داریم.

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید «شهید حسین نباتی»

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید «شهید حسین نباتی»

در این مجال قصد داریم تا با مروری مختصر و اجمالی بر وصیت‌نامه‌های شهیدان، یاد و خاطرشان را زنده نگاه داریم.

فرازهایی از وصیت‌نامه«شهید محمدرضا بیاتی»

فرازهایی از وصیت‌نامه«شهید محمدرضا بیاتی»

در این مجال قصد داریم تا با مروری مختصر و اجمالی بر وصیت‌نامه‌های شهیدان، یاد و خاطرشان را زنده نگاه داریم.

فرازهایی از وصیت‌نامه«شهید عباس پورش همدانی»

فرازهایی از وصیت‌نامه«شهید عباس پورش همدانی»

در این مجال قصد داریم تا با مروری مختصر و اجمالی بر وصیت‌نامه‌های شهیدان، یاد و خاطرشان را زنده نگاه داریم.

فرازهایی از وصیت‌نامه«شهید شمس الله الوندی»

فرازهایی از وصیت‌نامه«شهید شمس الله الوندی»

در این مجال قصد داریم تا با مروری مختصر و اجمالی بر وصیت‌نامه‌های شهیدان، یاد و خاطرشان را زنده نگاه داریم.

فرازهایی از وصیت‌نامه «شهید مجید اکبری طائمه»

فرازهایی از وصیت‌نامه «شهید مجید اکبری طائمه»

در این مجال قصد داریم تا با مروری مختصر و اجمالی بر وصیت‌نامه‌های شهیدان، یاد و خاطرشان را زنده نگاه داریم.