• امروز : شنبه - ۱۲ اسفند - ۱۴۰۲
  • برابر با : Saturday - 2 March - 2024

شکاف طبقاتی

کاخ نشینی و کوخ نشینی در دارالمومنین/آیا شکاف طبقاتی عمیق بین شهروندان همدانی در حال به وجود آمدن است؟

کاخ نشینی و کوخ نشینی در دارالمومنین/آیا شکاف طبقاتی عمیق بین شهروندان همدانی در حال به وجود آمدن است؟

برخی پروژه های عمرانی در سطح همدان نه تنها پشت پرده ی هیچ کدام از آنها برای مردم و رسانه ها مشخص نیست، بلکه کسی هم به پاسخگویی و شفافیت در این حوزه نمی پردازد؛ گویا زندگی خان و خان بازی در شهر هنوز از بین نرفته و نفوذ و قدرت در دارالمجاهدین همچنان بین […]