• امروز : دوشنبه - ۷ اسفند - ۱۴۰۲
  • برابر با : Monday - 26 February - 2024

بایگانی‌های راه ولایت - عصر همدان

هر روز یک صفحه با کلام‌ حق
کلامی از جنس نور منتشر شد؛

هر روز یک صفحه با کلام‌ حق

از این پس مطلب «کلامی از جنس نور» را روزانه تقدیم مخاطبان همیشه همراه «عصر همدان»خواهد شد.

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید
یاد و خاطرشان را زنده نگاه داریم؛

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید «جعفر آرتیمانی»

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید «جعفر آرتیمانی»

در این مجال قصد داریم تا با مروری مختصر و اجمالی بر وصیت‌نامه‌های شهیدان، یاد و خاطرشان را زنده نگاه داریم.

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید «آیت الله بهرامی»

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید «آیت الله بهرامی»

در این مجال قصد داریم تا با مروری مختصر و اجمالی بر وصیت‌نامه‌های شهیدان، یاد و خاطرشان را زنده نگاه داریم.

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید «علی کلوپ»

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید «علی کلوپ»

در این مجال قصد داریم تا با مروری مختصر و اجمالی بر وصیت‌نامه‌های شهیدان، یاد و خاطرشان را زنده نگاه داریم.

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید «حسن ترک»

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید «حسن ترک»

در این مجال قصد داریم تا با مروری مختصر و اجمالی بر وصیت‌نامه‌های شهیدان، یاد و خاطرشان را زنده نگاه داریم.

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید «عباس پورش‌همدانی»

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید «عباس پورش‌همدانی»

در این مجال قصد داریم تا با مروری مختصر و اجمالی بر وصیت‌نامه‌های شهیدان، یاد و خاطرشان را زنده نگاه داریم.

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید «میرزا رضا ترک»

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید «میرزا رضا ترک»

در این مجال قصد داریم تا با مروری مختصر و اجمالی بر وصیت‌نامه‌های شهیدان، یاد و خاطرشان را زنده نگاه داریم.

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید «حسین خلجیان»

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید «حسین خلجیان»

در این مجال قصد داریم تا با مروری مختصر و اجمالی بر وصیت‌نامه‌های شهیدان، یاد و خاطرشان را زنده نگاه داریم.

فرازهایی از وصیت‌نامه «شهید حمید ضایی فزون»
حریم لاله‌ها؛

فرازهایی از وصیت‌نامه «شهید حمید ضایی فزون»

در این مجال قصد داریم تا با مروری مختصر و اجمالی بر وصیت‌نامه‌های شهیدان، یاد و خاطرشان را زنده نگاه داریم.

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید «فرهاد پوراکبری»

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید «فرهاد پوراکبری»

در این مجال قصد داریم تا با مروری مختصر و اجمالی بر وصیت‌نامه‌های شهیدان، یاد و خاطرشان را زنده نگاه داریم.

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید «محمدمهدی قراگزلو»

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید «محمدمهدی قراگزلو»

در این مجال قصد داریم تا با مروری مختصر و اجمالی بر وصیت‌نامه‌های شهیدان، یاد و خاطرشان را زنده نگاه داریم.