کارشناس و دکترای شهرسازی همدانی:

پروژه اسکای مال از نظر شهرسازی، غیر کارشناسی بوده و مشکلات زیادی را در همدان ایجاد خواهد کرد

آخرین ویرایش در:
سعید حاجی بابایی گفت: پروژه اسکای مال از نظر شهرسازی کارشناسی شده نیست و زمینه بروز مشکلات زیادی را در شهر همدان ایجاد خواهد کرد.

به گزارش عصر همدان، سعید حاجی بابایی، دکتری شهرسازی همدانی گفت: اگر حضور مال‌ها به‌عنوان یک پدیده شهری نوین در بستر شهرها پذیرفته شود، آنچه می‌بایست مورد ارزیابی قرار گیرد نه صرفاً اثرات ناشی از این‌گونه توسعه‌هاست بلکه کیفیت فضایی آن‌ها به‌عنوان نوع جدیدی از فضاهای عمومی است، متاسفانه مطالعه عمیق کارشناسی روی پروژه اسکای مال نشده است.

این پژوهشگر حوزه برنامه ریزی شهری پروژه اسکای مال را به دلایل مختلف از جمله مطالعات کاربری، مطالعات ترافیکی، مطالعات اقتصاد شهری وغیره مغایر با اصول شهرسازی عنوان کرد.

حاجی بابایی در توضیح مطالعات کاربری گفت: منظور از برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، مشخص کردن نوع مصرف زمین در شهر، هدایت و ساماندهی فضای شهری و چگونگی انطباق آنها با یکدیگر و با سیستم های شهری است و برای این منظور از چهار ماتریس سازگاری، مطلوبیت، کیفیت و وابستگی استفاده می شود که کمیسیون محترم ماده پنج می بایست این موارد را در پروژه اسکای مال مورد بررسی قرار می داد که بدیهی است عدم رعایت موارد فوق تبعات مناسبی در آینده شهر به همراه نخواهد داشت.

وی با مخدوش دانستن این پروژه از نظر مطالعات برنامه ریزی شهری گفت: کاربری هایی که در حوزه نفوذ یکدیگر قرار می گیرند، بایستی از نظر سنخیت و همخوانی فعالیت با یکدیگر منطبق بوده و موجب مزاحمت و ممانعت از انجام دیگر فعالیت ها نگردند و با توجه به ویژگی های فضاهای تجاری در مقیاس مال از نظر ازدیاد مراجعه و اثرگذاری بالا، مال ها نمی توانند در مجاورت بعضی از کاربری ها قرار گیرند و بسیار جای تعجب است دو وجه این پروژه در مجاورت بلافصل یک بیمارستان قرار دارد.

سعید حاجی بابایی درباره مشکلات ترافیکی پروژه نیز گفت: متاسفانه این پروژه بدون سنجش میزان تولید سفر که مسئله ای بسیار جدی است در حال اجراست و حتی در کلانشهری مانند تهران با وجود مکان یابی اینگونه پروژه ها در بزرگراه ها و شریانی های اصلی درجه یک، باز هم معضلات پیچیده ترافیکی ایجاد کرده است، اما پروژه اسکای مال در شهر همدان نه در یک بزرگراه که در یک معبر پر رفت و آمد مکانیابی شده است که حتی بدون وجود این پروژه هم مستعد گره ترافیکی است. توجه به این نکته که اسکای مال چه مقدار تولید سفر را به این معبر افزایش می دهد بر پیچیدگی مسئله می افزاید.

حاجی بابایی پروژه اسکای مال را مغایر با پروژه های ذیل اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: اگرچه این پروژه به غلط ذیل موضوع اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است اما واقعیت آن است که توسعه مال ها باعث از بین رفتن اقتصاد خرد محلی می شوند و همانطور که با ساخت یک فروشگاه زنجیره‌ای تعداد زیادی از واحدهای کوچک مجاور به تعطیلی کشانده می شوند که ماحصل آن افزایش بیکاری می باشد.

انتهای پیام/د

آخرین مطالب