بیشترین بازدیدها

یادداشت

سخنگوی شورای شهر همدان خبر داد؛

تصویب الحاق روستاهای حسن‌آباد، علی‌آباد و قاسم‌آباد به شهر همدان

ابراهیم مولوی از تصویب الحاق روستاهای حسن‌آباد، علی‌آباد و قاسم‌آباد به شهر همدان در چهل و هفتمین صحن شورای شهر خبر داد.

به گزارش عصر همدان، ابراهیم مولوی، سخنگوی شورای شهر همدان در چهل‌وهفتمین صحن شورا گفت: طرح «بررسی مجدد نامه الحاق روستاهای حسن‌آباد، علی‌آباد و قاسم‌آباد به شهر همدان» با محوریت اعلام موافقت با الحاق روستاهای مورد نظر در صحن شورا مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: این طرح با محوریت تأسی از مصوبه هیأت وزیران و انجام خدمات شهری و توجه به مناطق الحاقی و ارائه خدمات بهینه و مطلوب این مناطق و ارائه امتیازات و تخفیفات مناطق توانمندسازی در راستای نیل به عدالت اجتماعی مورد موافقت اکثریت اعضای شورای شهر همدان قرار گرفت.

مولوی ادامه داد: بر این اساس شهرداری همدان مکلف به تأمین اعتبار لازم برای ارائه خدمات مطابق با شرح وظایف قانونی همانند سایر نقاط شهر به روستاهای فوق‌الذکر است.

سخنگوی شورای شهر همدان تأکید کرد: تمام امتیازات توانمندسازی به روستاهای فوق‌الذکر بر اساس ماده ۲۷ دفترچه عوارض محلی سال ۹۹ شهرداری همدان، به این مناطق تعلق می‎ گیرد.

انتهای پیام/د

آخرین مطالب