آغاز فعالیت «دیده‌بانان پیشگیری» در همدان

حسین عسگری در این خصوص اظهار کرد: با توجه به راه‌اندازی و فعالیت سامانه سجام در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قوه قضائیه، دیده‌بانان پیشگیری در سطح استان همدان فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی اضافه کرد: این طرح به منظور استفاده از ظرفیت‌های مردمی در راستای انعکاس اخبار و اطلاعات وقوع جرم و یا تخلف در همدان اجرا می‌شود.
عسگری بیان کرد: به منظور استفاده مطلوب از هسته‌های مردمی و توانمندی اقشار مختلف مردم در پیشگیری از وقوع جرم، اشخاصی که با داشتن شرایط مقرر در سامانه سجام معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان ثبت‌نام کرده‌اند، در صورت اطلاع از وقوع جرم و یا تخلف در هر حوزه‌ای می‌توانند مشاهدات خویش را به صورت گزارش در سامانه مذکور ثبت کنند.
وی در پایان اظهار کرد: این سامانه قابلیت این را خواهد داشت که زمینه ارتکاب جرم را از مجرمان سلب کند و در میزان پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد.

آخرین مطالب