شعرسرایی شاعر تویسرکانی در محکومیت اهانت به ساحت پیامبر اکرم ص

در محکومیت اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم ص، شاعر تویسرکانی شعری سروده است.

به گزارش عصر همدان، در محکومیت اهانت به ساحت مقدس پیامبر شاعر تویسرکانی حاج “حسین بیات”-(وامق تویسرکانی) شعری سروده است.

 

آخرین مطالب