حضور تعزیرات حکومتی در سامانه سامد (تلفن ۱۱۱)

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان چهارشنبه ۷/۸/۹۹ از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴ در مرکز سامد(تلفن ۱۱۱) جهت پاسخگویی حضور خواهد داشت.

 

به گزارش عصر همدان، به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان همدان، با عنایت به تاکید مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری مبنی بر ضرورت حضور کلیه مدیران دستگاه های اجرایی در مرکز سامد (تلفن ۱۱۱) و پاسخگویی به سولات مردمی، داریوش جودکی مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان روز چهارشنبه ۷/۸/۹۹ از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴ در این مرکز حاضر وبه سولات مردم پاسخ می دهد.

لذا مردم می توانند سوالات خود را از طریق تلفن ۱۱۱ ( مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری) مطرح و پاسخ خود را دریافت نمایند.

انتهای پیام/د

آخرین مطالب