بیشترین بازدیدها

یادداشت

رئیس بسیج کارگری استان همدان مطرح کرد:

مشارکت کارگران در رونق اقتصادی کشور با اجرای شیفت ایثار

ابوالفضل برات زاده با اشاره به برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی در هفته  شهدای کارگر گفت: برنامه شیفت ایثار در ۳۰ کارخانه استان همدان در حال اجرا است که کارگران بدون دریافت حق الزحمه زمانی را برای کمک به کارخانه اختصاص و داوطلبانه برای رونق تولید اقتصادی کشور مشارکت می کنند.

ابوالفضل برات زاده، رئیس بسیج کارگری استان همدان، در گفتگو با عصر همدان، با اشاره به نکوداشت و نقش آفرینی کارگران در دفاع مقدس گفت: امسال از ۲۵ مهرماه تا ۱ آبانماه هفته اختصاصی شهدای کارگری و نقش کارگران در دفاع مقدس نامگذاری شده است.

وی با اشاره به تشکیل ستاد استانی گفت: برنامه های مختلف و متنوعی را در طول هفته برای آشنایی بیشتر مردم با شهدای کارگر در سطح استان داریم و هر روز به یک عنوان نامگذاری شده است.

مسئول بسیج کارخانجات و کارگری استان افزود: بخاطر کرونا برنامه جمعی نداریم و بیشتر برنامه در فضای مجازی اجرا می شود.

برات زاده افزود: حدود ۶۰۰ شهید کارگری و کارخانجات در سطح استان داریم که جمع آوری زندگینامه این شهدا در حال تهیه و تدوین است.

وی با بیان اینکه ۱۰ خیابان در شهرک صنعتی همدان به نام شهید کارگری نامگذاری شده است گفت: باید سعی کنیم روش و سیره شهدا را در جامعه پیاده کنیم و اجازه ندهیم برای مردم گمنام و ناشناخته باشند.

برات زاده ادامه داد: برنامه شیفت ایثار در ۳۰ کارخانه استان همدان در حال اجرا است که کارگران بدون دریافت حق الزحمه زمانی را برای کمک به کارخانه اختصاص و داوطلبانه برای رونق تولید مشارکت می کنند.

وی با معرفی دو کتاب شهید کارگری استان شهید ستار ابراهیمی و مصیب مجیدی گفت: ۱۰ کارخانه استان دو کتاب را تهیه و در اختیار کارگران خود قرار می دهند که کاری فرهنگی و تاثیر گذار است.

انتهای پیام/ آ

آخرین مطالب