بیشترین بازدیدها

یادداشت

مدیر اوقاف شهرستان همدان مطرح کرد؛

تداوم همدلی مردم همدان و خیرین در کمک به تامین نیازهای مقابله با کرونا

سید حسن رضوی از توزیع بسته های معیشتی سبد خانوار و بسته های آموزشی تحصیلی در بین افراد آسیب دیده از کرونا  در همدان خبر داد.

سید حسن رضوی، مدیر اوقاف شهرستان همدان در گفتگو با خبرنگار عصر همدان، گفت: در آغاز هفته اوقاف امسال بیشتر برنامه ها به صورت کمک های نقدی یا در قالب بسته های معیشتی بین افراد آسیب دیده از کرونا توزیع می شود.

وی افزود: برگزاری مراسمات به قطع زنجیره انسانی کرونا کمکی نمی کند و باید سعی کنیم تا ریشه کن شدن این ویروس از برگزاری تجمعات جلوگیری کنیم.

رضوی با اشاره به توزیع بسته های معیشتی افزود: حدود ۴۰۰ بسته معیشتی سبد خانوار توسط اوقاف تهیه و در اختیار خانواده های آسیب دیده از کرونا توزیع شد.

وی با بیان اینکه مهر امسال متفاوت از سال های قبل است و بسیاری از خانواده ها در تهیه وسایل دانش آموزان مکشل داشتند افزود: حدود ۲۰۰ بسته مهر در اختیار دانش آموزان مدارس قرار گرفت.

مسئول اوقاف شهرستان همدان گفت: بسیاری از خانواده ها و خیرین هزینه های مراسم ها و برنامه های خود را صرف گذارن زندگی افراد آسیب دیده از کرونا می کنند که باید این همدلی ادامه داشته باشد.

انتهای پیام/ آ

آخرین مطالب