توقف بالندگی جوانان ایرانی، پشت حصار سربازی؛

آیا حقوق سربازان وظیفه، کفاف امورات روزمره زندگی آنان را می دهد؟

آخرین ویرایش در:
در قانون خدمت وظیفه عمومی ماده ۴۹ در فصل حقوق سربازان آمده که حداقل حقوق سربازان باید ۶۰ تا ۹۰ درصد حقوق ثابت پایوران باشد یعنی به قیمت امروزی باید بین یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان سربازان دریافت کنند.

به گزارش عصر همدان، قانون جدید خدمت وظیفه عمومی در ۲۲ آبان سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید و از سال ۹۱ اجرایی شد.

طبق این قانون، در ماده ۵۰ قانون اصلاحات خدمت وظیفه عمومی، دولت مؤظف است حقوق سربازان را کامل بدهد.

این قانون برای بررسی و تایید در شورای نگهبان ۲ سال بی نتیجه ماند و تصویب نشد که علتش تأمین منابع مالی بود.

ستاد کل نیرو های مسلح خواستار افزایش سالانه چند درصدی به حقوق سربازان بود که متاسفانه آن هم بی نتیجه ماند.

حداقل حقوق دریافتی از سوی ستاد مشترک ۴۰۰ هزار تومان و حداکثر برای سربازان با مدرک دکتری ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان می باشد، که حق بیمه حوادث، بازنشستگی و .. از آن کسر می گردد.

حقوق سربازان مرزبانی بیشتر از سایر سربازان دیگر بوده و همچنین حقوق سربازان امریه ای و سرباز معلم که در روستاها فعالیت دارند، به دو میلیون تومان میرسد که آن هم با توجه به هزینه رفت و آمد، پول چندانی برایشان باقی نمی ماند.

افزایش مدت خدمت سربازان بومی به ۲۴ ماه 

سربازان بومی به سربازانی گفته می شود که در شهر محل تولد خود خدمت می کنند. در این بین سربازان متاهل نیز بخاطر شرایط ویژه شان در شهر خود خدمت میکنند، و طبق قانون جدید مدت سربازی آنان نیز ۲۴ ماه شده است.

سربازان متاهل با حقوق دریافتی ماهی ۳۰۰ هزار تومان چطور باید امورات زندگی خود را بچرخانند؟

لازم است که مسئولین تصمیم گیر در این امر فکری اساسی برای وضعیت سربازی و نظام وظیفه کنند و یک بازنگری اساسی در این زمینه انجام گیرد؛ چرا که با این وضع موجود نه تنها در زندگی آنها پیشرفتی حاصل نمی شود بلکه ازدواج و تشکیل زندگی نیز برای این قشر آینده ساز جامعه تبدیل به آرزویی محال خواهد شد.

انتهای پیام/ط

آخرین مطالب