بیشترین بازدیدها

به مناسبت روز روستا و عشایر منتشر شد؛

تصاویر بی نظیر از طبیعت روستای قاسم آباد همدان/روستایی که الحاقش به شهر، سرانجام نامعلومی را برایش در پی دارد

روستای قاسم آباد همدان مزارع دل نشینی دارد که نه تنها معیشت مردمانش را می گذارند بلکه نظر هر بیننده ای را جلب می کند.

به گزارش عصر همدان، روستای قاسم آباد همدان که امروز مورد بی مهری مسئولین قرار گرفته و جزو یکی از روستاهای الحاقی به شهر است، مزارع دل نشینی دارد که نه تنها معیشت مردمانش را می گذارند بلکه نظر هر بیننده ای را جلب می کند.

روز ملی روستا و عشایر نیز به عنوان یکی از مناسبت های مندرج در تقویم رسمی کشور ثبت شده است و ۱۵مهرماه به این عنوان نامگذاری شده است.

انتهای پیام/آ

آخرین مطالب