بیشترین بازدیدها

یادداشت

دبیر اتاق اصناف استان همدان مطرح کرد؛

کرکره هایی که پایین کشیده می شوند/ کسادی بازار و اجاره بهاهای سرسام آور

احمد گازرانی با اشاره به افزایش قیمت ملک گفت: هر روز شاهد پایین کشیده شدن مغازه های تجاری هستیم.

به دنبال افزایش سرسام آور قیمت مسکن در شهر همدان گویا مغازه های تجاری و کسب و کارها از این گزند در امان نماندند.

در این بین بسیاری از کسبه خانه نشین شدند.

احمد گازرانی، دبیر اتاق اصناف استان همدان در گفتگو با خبرنگار عصر همدان، گفت: وقتی که مسکن افزایش قیمت دارد آرام آرام اجاره بها تجاری نیز افزایش پیدا می کند.

وی افزود: با توجه به شرایط به وجود آمده از شیوع کرونا افرادی که خرج روزمره را می چرخاندند با افزایش اجاره بها بیکار شدند.

گازرانی با اشاره به تاثیرات اجتماعی منفی این افراد در جامعه گفت: در آینده ای نه چندان دور با تعداد زیادی بیکاران مواجه ایم.

این قضیه بدون شک تبعات اجتماعی زیادی برای جامعه خواهد داشت.

وی با تاکید بر ورود مسئولین در حوزه مسکن گفت: جا دارد افزایش اجاره بهای تجاری مورد نظر و بررسی و با تعرفه مشخص افزایش یابد چرا که اقتصاد خانواده ها را نشانه رفته است.

دبیر اتاق اصناف همدان افزود: امروزه اکثر مغازه ها کرکره ها را پایین کشیده و شرایط افسرده ای دارند .

انتهای پیام/ آ

آخرین مطالب