بیشترین بازدیدها

یادداشت

باغ های پر از سیب روستای تکه از توابع شهرستان نهاوند

باغ های پر از سیب روستای تکه از توابع شهرستان نهاوند  در کلیپی به نمایش گذاشته شده است.

به گزارش عصرهمدان،  روستای تکه یکی از قطب های تولید انواع سیب گلاب و پاییزه در شهرستان نهاوند است.

در این کلیپ باغ های پر از سیب روستای تکه به نمایش گذاشته شده است.

شهروند خبرنگار حسین سهرابی از شهرستان نهاوند

آخرین مطالب