بیشترین بازدیدها

یادداشت

مسئول بسیج دانشجویی استان همدان مطرح کرد:

دفاع مقدس تقابل بین خط اسلام اصیل و استکبار

حمید پورحسینی گفت: جنگ ۸ ساله بین ایران و رژیم بعث عراق تقابل خط اسلام اصیل و دنیای کفر بود.

حمید پورحسینی مسئول بسیج دانشجویی استان همدان در گفت و گو با خبرنگار عصر همدان، اظهار کرد:در این نبرد نابرابر و ناجوانمردانه برای نخستین بار شاید سرمایه داری و کمونیسم هم برای شکست ملت ایران با یکدیگر متحد شدند.

وی با اشاره به نگاه بلند و آرمانی امام خمینی به پدیده های هستی و انقلاب اسلامی، افزود:دفاع مقدس با این نگاه به کلاسی برای تربیت انسانها و رشد و تعالی جوانان کشور بدل شد.

پورحسینی تربیت طبقه ای از جوانان کارآمد و متعهد را ثمره نگاه امام دانست و افزود: دفاع مقدس با نگاه عمیق رهبر کبیر انقلاب به صحنه ای برای بیداری اسلامی بدل شد.

وی تبدیل دفاع مقدس به زمینه ای برای رشد آگاهی های مذهبی و تعمیق بیداری اسلامی را هنر مدیریت امام دانست و افزود: این نبرد را می توان قدمی بزرگ به سمت ظهور دانست.

مسئول بسیج دانشجویی استان همدان شکل گیری انقلاب اسلامی را بر اساس مبارزه و رهبری انقلابیون و امام خمینی دانست و گفت: در شکل گیری نظام اسلامی و دولت اسلامی دفاع مقدس و شرارتهای استکبار یک واقعیت مهم است.

انتهای پیام/م

آخرین مطالب