بیشترین بازدیدها

یادداشت

سفر کلانتری به تویسرکان عایدی داشت؟

آخرین ویرایش در:
گرچه امروز رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به تویسرکان سفر کرد، اما مطالبات مردم این دیار در حوزه های محیطی زیستی، آن گونه که باید با پاسخگویی روشنی مواجه نشد و همچنان موضوع پروژه انتقال وحوش خانگرمز به لشگردر ملایر در ابهام مانده است.

به گزارش عصر همدان؛ امروز عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سفر یک روزه خود به استان همدان از مناطق حفاظت شده ملایر، نهاوند و تویسرکان بازدید کرد و قرار بود که شب هنگام هم به اسدآباد سفر کند.

بازدید کلانتری در تویسرکان نزدیک به غروب آفتاب بود و با چالش هایی همراه شد، وی تنها شناختش از منظقه خانگرمز، به نظر آمار و ارقامی بود که همان لحظه عربی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان همدان ارائه می داد.

صبحت ها واضح و روشن نبود تا اینکه خبرنگار عصر همدان گفت برویم سر اصل مطلب و موضوع انتقال وحوش منقطه خانگرمز مطرح شد، سوالاتی که با همراهی تمامی خبرنگاران تویسرکان و دغدغه های یک ساله اخیر آنان رنگ جدی تری به خود گرفت.

اینکه هدف اصلی از انتقال کل و بزهای تویسرکان به ملایر چه بوده است؟ چرا مدیر کل استانی پاسخ شفافی تاکنون به خبرنگاران نداده و مصاحبه های او به طور معمول تناقض داشته است؟ اگر قرار بود به دلیل تعداد بالای وحوش نر، تنها کل و بزهای نر انتقال داده شود چرا در بینشان ماده هم بوده؟ اگر می گویند پروژه انتقال کل و بز تویسرکان به ملایر یک پروژه ملی با اعتبارات تعیین شده است و تبادل هم قرار بوده دو طرفه انجام شود چرا این تبادل و انتقال وحوش یک طرفه بوده و انتقال کل و بزهای ماده از ملایر به تویسرکان رخ نداده است؟

سابق بر این مدیر کل حفاظت محیط زیست استان همدان پس از تناقض گویی های خود در مصاحبه های مختلف در آخر عنوان کرده بود که ۲۱ رأس از وحوش خانگرمز به لشگردر انتقال داده اند و در بینشان دو رأس ماده، در حالی که شنیده ها حاکی از انتقال ۲۶ رأس بوده؟ سوال ویژه خبرنگار ما، که همه را غافلگیر کرد این بود که پنج رأس از وحوشی که جدای از آمار ارائه شده مدیر کل بوده و حرفش را کسی نزده، کجا رفته است؟ آیا شنیده ها حقیقت دارد که این پنج رأس به عنوان دستمزد به پیمانکار پروژه تحویل داده اند؟ سوالی که از سوی هیچ کدام از مدیران استانی تکذیب نشد! و تکذیب نشد!

سوال بعدی اینکه چرا یک پروژه را بدون بررسی تبعات امنیتی آن اجرایی کرده اند و باقی پروژه را رها؟

درخواست خبرنگاران این بود که بالاخره طرح بزرگ ارتقاء منطقه حفاظت شده خانگرمز به پناهگاه حیات وحش کی انجام می شود و البته پاسخ روشنی برای این مسئله نیز داده نشد.

و اینکه چرا در اوج ناراحتی مردم تویسرکان از پروژه ای که اما و اگرهای بسیار داشت، می آیند و مسئولیت منطقه خانگرمز را به یک ملایری می دهند؟

تمامی موارد و سوالات ماند و ماند و باز هم مسئولی شفاف سازی نشد.

گرچه همچنان مهدی صفی خوانی معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست همدان که دست برقضا او نیز ملایری است مصرانه تأکید داشت که هدف از انجام پروژه مربوطه، ارتقاء پویایی در منطقه با کاهش وحوش نر بوده است، اما همین صفی خوانی توضیحی نداد که چرا مرحله اول تبادل انجام شده و مرحله دوم یعنی انتقال ۲۰ رأس ماده از وحوش ماده منطقه حفاظت شده لشگردر به خانگرمز انجام نشده است؟

می گویند پروژه ملی است اما هیچ شفاف سازی برای مطالبات مردم تویسرکان انجام نمی دهند؟ و نگفتند چرا فرماندار وقت را از چنین موضوع مهمی مطلع نکرده بودند.

باید ماند و دید آیا سفر کلانتری به تویسرکان با پیگیری های مسئولان تویسرکانی پس از رفتن او می تواند برای مردم این دیار عایدی داشته باشد یا نه.

زنگنه

انتهای پیام/

آخرین مطالب