بیشترین بازدیدها

یادداشت

یادداشت؛

اسرائیل زوال خود را به دلیل گُسست داخلی به چشم می بیند

اسرائیل زوال خود را نه فقط بخاطر مقاومت اسلامی که حتی به دلیل گُسست داخلی به چشم می بیند.

به گزارش عصر همدان، مشکلات رژیم جعلی اسرائیل تنها به عدم مشروعیت در میان کشورهای اسلامی ختم نمی شود که با فشار گروه فعلی حاکم بر آمریکا روابطی عبری – عربی شکل بگیرد یا نگیرد.

عدم مشروعیت موضوعی است که به تدریج درون جامعه صهیونیست هم رسوخ کرده است تا جایی که توده های یهودیِ ساکن در سرزمین های اشغالی را به واکنش واداشته است.

نژاد پرستی در اسرائیل بیداد می کند و این رژیم تفاوت زیادی بین یهودیان سیاه پوست و سفید پوست قائل است. یهودیان غربی را بر یهودیان شرقی ارجح می دانند.

فساد خانوادگی نتانیاهو و همسرش در کنار مشکل بیکاری و همچنین مقاومت گاه و بیگاه فلسطینی ها که در بیشتر اوقات آنها را روانه پناهگاه ها می کند نیز مزید بر علت شده است. همه اینها در کنار هم به بروز پدیده جدیدی بنام مهاجرت معکوس کمک کرده که سبب نگرانی شدید صهیونیست ها شده است.

بسیاری از یهودیان، خصوصا آنهایی که از اروپا و غرب با وعده های رنگارنگ به فلسطین اشغالی کوچ کرده بودند، حالا در پی بروز این مشکلات شدیدا خواستار بازگشت هستند.

کابینه فعلی رژیم صهیونیستی از یک حمایت حداقلی برخوردار است و با یک اکثریت ضعیف تشکیل شده است که اگر آمریکا نبود این کابینه ی نیم بند نیز از هم می پاشید.

در چنین شرایطی بدبخت آن عرب هایی اند که با تن دادن به رابطه با این رژیم سُست و در حال نابودی، آینده خود را تباه می کنند.

تباه نه فقط به دلیل منفور شدن در چشم مسلمین که حتی لگد خوردن از همین صهیونیست ها در آینده ای نزدیک؛ چرا که هم در آمریکا و هم در اسرائیل صهیونیست ها دو دیدگاه متفاوت در قبال رابطه با اعراب دارند. گروهی بقای اسرائیل را در تضاد با کشورهای اسلامی می دانند و گروهی بقایش را در تعامل با آن ها می بینند.

بدیهی است این گروه های متزلزلی که در آمریکا و اسرائیل بر سر کار هستند، چنانچه به هر دلیلی قدرت را به دیگری بسپارند، گروه جدید نظر خود را دارد و پایبند به توافقات فعلی نخواهند بود کما اینکه تجربه ثابت کرده در موارد زیادی به توافقات احزاب حاکمِ قبل از خود پایبند نبوده اند. لذا این میان آنهایی که ضرر می کنند امثال امارات و بحرین اند که نه در میان مسلمانان جایگاهی دارند و نه نزد آمریکایی ها؛ هرچند دیری نخواهد پایید که اسراییل زوال خود را نه فقط بخاطر مقاومت اسلامی که حتی به دلیل گُسست داخلی به چشم می بیند!

عبدالرحیم انصاری

انتهای پیام/

آخرین مطالب