پاسخ فرماندار به یک مطالبه؛

محدودیتی برای خرید آرد از کارخانه اسدآباد وجود ندارد/فروش آرد اینترنتی است

آخرین ویرایش در:
مجید درویشی در پاسخ به یک مطالبه مردمی در خصوص تأمین آرد از کارخانه اسدآباد گفت: هر نانوایی آزاد است از هر کارخانه که کیفت آرد آن را مناسب تولید می‌داند، خرید کند و محدودیتی برای خرید از کارخانه اسدآباد وجود ندارد.

به گزارش عصر همدان، چرا اسدآباد باید آرد نان را از دیگر شهرهای استان همدان تأمین کند در حالی که خود این شهرستان کارخانه آرد دارد؟! این سؤالی بود که یکی از شهروندان اسدآبادی در قالب پیام مردمی این پایگاه خبری از مسئولان استانی و شهرستانی مطالبه کرد.

در این پیام مردمی آمده است که:

“از فرماندار محترم بپرسید چرا آرد زرین اسدآباد به نانوایان شهرستان اسدآباد و روستاهایش نمی دهند؟ چرا در اسدآباد ما باید آرد رزن، تویسرکان، نهاوند،مریانج، سینا و ممتاز را انتخاب کنیم، وقتی کارخانه آرد زرین اسدآباد داریم! کارخانه آرد زرین حق نانوایان اسدآباد و روستاهایش است. آرد هر شهری کارخانه آرد همان شهر برای روستاهایش و شهر خودش تامین کند.

به دنبال انتشار این پیام مجید درویشی فرماندار اسدآباد پاسخی را به این پایگاه خبری ارسال کرد.

«با توجه به اینکه کیفیت گندم در کل استان یکنواخت نیست و معمولا کارخانه های سایر شهرها در تولید متضرر می‌شوند، به منظور عدالت توزیع آرد استان در سایر شهر فروش آرد بصورت اینترنتی است.

هر نانوایی آزاد است از هر کارخانه که کیفت آرد آن را مناسب تولید می‌داند، خرید کند لذا تمامی نانوایی های اسدآباد می‌توانند در زمان مناسب و در وقت فروش از کارخانه اسدآباد خرید کنند، و در این خصوص محدودیتی نیست.»

انتهای پیام/ن

آخرین مطالب