بیشترین بازدیدها

یادداشت

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی:

کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس شکل می گیرد

احمدحسین فلاحی با تاکید به اهمال کاری شورای عالی فضای مجازی گفت: کمیسیون فضای مجازی در مجلس جدید شکل می گیرد که این کمیسیون از طریق مجاری قانونی کارها را پیگیری و اختصاصا فقط در حوزه فضای مجازی فعالیت می کند.

به گزارش عصر همدان، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هیئت دولت به صورت ارتباط تصویری فرمودند: «موضوع فضای مجازی بسیار مهم است؛ ما هم اهمیت فضای مجازی را و اینکه بخشی از زندگی مردم شده است، قبول داریم اما بحث ما در مورد فضای مجازی این است که این عرصه از خارج مدیریت و هدایت میشود و ما نمیتوانیم مردم را بی پناه رها کنیم.

عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند؛ تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت روسای سه قوه در آن به همین علت است اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی شود. شبکه ملی اطلاعات اجزایی دارد که این اجزا از زمانبندی ها عقب هستند.»

دراین رابطه احمد حسین فلاحی نماینده مردم همدان در گفتگو با خبرنگار عصر همدان گفت: متاسفانه با اینکه رهبری بارها تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت روسای سه قوه در آن دارد اما اهتمام ویژه ای در این بخش صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: در مجلس جدید بنا بر این است که کمیسیون جدیدی حت عنوان کمیسیون فضای مجازی شکل گیرد که اختصاصا فقط در حوزه فضای مجازی فعالیت داشته باشد.

فلاحی با تاکید بر اینکه شورای عالی فضای مجازی به وظیفه اش خوب عمل نمی کند افزود: کمیسیون فضای مجازی می تواند از طریق مجامع قانونی کارش را پیش برد.

نماینده مردم همدان با بیان اینکه دولت نیز باید در زمینه فضای مجازی فعال تر باشد گفت: وزیر وزارت و ارتباطات به وظیفه خود خوب عمل نکرده است و مجلس به جد پیگیر است و تکمیل شبکه ملی اطلاعات از  دولت و وزارت ارتباطات مطالبه اصلی ماست.

وی عنوان کرد: عقب نگه داشتن کشور از توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ماحصل دیگر نداشتن شبکه ملی اطلاعات است و عدم وجود این شبکه  استقلال سایبری و فضای مجازی ما را خدشه دار کرده است.

انتهای پیام/ آ

آخرین مطالب