مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان:

هدف از ارائه‌ آموزش های مهارتی به سربازان، تسریع در اشتغال آنان است

وهب مختاران گفت: هدف نهایی از ارائه‌ آموزش های مهارتی به سربازان وظیفه ، تسریع در اشتغال این عزیزان بعد از پایان خدمت مقدس سربازی است.

به گزارش عصر همدان، کمیته تخصصی مهارت آموزی و اشتغال سربازان وظیفه به میزبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان و با حضور سایر دستگاههای مرتبط برگزار شد .

در این نشست ، وهز مختاران مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان گفت:

هدف نهایی از ارائه‌ آموزش های مهارتی به سربازان وظیفه ، تسریع در اشتغال این عزیزان بعد از پایان خدمت مقدس سربازی است .

وی افزود: طبق فرمایش مقام معظم رهبری ، این اداره کل با تمام توان در خدمت نیروهای نظامی استان در حوزه مهارت آموزی به پرسنل وظیفه می‌باشد.

انتهای پیام/د

آخرین مطالب