معاون مرکز اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور بازگو کرد؛

نقش پر رنگ مردم همدان در ملی شدن صنعت نفت/صبح روز کودتای ۲۸ مرداد در همدان چه گذشت؟

محمدحسین یزدانی راد گفت: در ملی شدن صنعت نفت ایران، مردم همدان از نقش و جایگاه ویژه ای برخوردار هستند.

محمد حسین یزدانی راد، معاون مرکز اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور، در گفت و گو با خبرنگار عصر همدان اظهار کرد: مردم همدان در طی مسیر ملی شدن صنعت نفت، اقدامات موثر و پر رنگی در حمایت از این قیام ملی انجام دادند.

وی با اشاره به قیام ۳۰ تیر به در خواست و فتوای آیت الله کاشانی در همدان گفت: در این روز در شهر همدان مجسمه محمدرضا پهلوی پایین کشیده شد و مردم با کفن در حمایت از ملی شدن صنعت نفت و اتحاد کاشانی و مصدق حجضوری پر رنگ، در صحنه داشتند.

یزدانی راد اوج حمایت مردم همدان از ملی شدن صنعت را مشارکت جدی در خرید اوراق قرضه ملی دکتر مصدق دانست و گفت: تجار و بازرگانان همدانی و همچنین اتاق بازرگانی همدان با صدور نامه ای، حمایت خود از مصدق و خرید اوراق قرضه تاکید کردند.

وی با اشاره به ارسال نامه های متعدد حمایت از مصدق توسط اقشار مختلف مردمی در همدان، ادامه داد: در جریان قیام ۳۰ تیر، دو چهره به نام های ستاری و حسینی داور نقش رهبری را در میان مردم به عهده داشتند.

یزدانی با بیان اینکه در کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد ۳۲، مردم در همدان برای دفاع از دولت ملی در آماده باش بودند، افزود: اردشیر زاهدی با توجه به اینکه اصالتی همدانی داشت و کمابیش با برخی افراد در همدان ارتباط داشت به همراه اشرف پهلوی، اقدام به توزیع پول در همدان کردند تا بر علیه دولت مصدق کودتا اتفاق بیفتد.

وی با بیان اینکه در همدان نیز شخصی به نام وکیل، میدان دار کودتاگران و اوباش بود، اضافه کرد: وکیل، صبح روز ۲۸ مرداد، در پشت مدرسه حاج بابایی فعلی اقدام به تیر اندازی به مردم نمود.

یزدانی با اشاره به حضور لمپنها، اوباش و همینطور زنان بدنام در راس کودتاگران شهر همدان، ادامه داد :مردم همدان تا ظهر آن روز، حضور خوبی برای خنثی کردن کودتا داشتند اما بعد از ظهر و با حضور اراذل و اوباش و نیروهای امنیتی طرفدار شاه، کودتا در همدان نیز موفق شد و دولت مردمی دکتر مصدق توسط یک کودتای آمریکایی و انگلیسی سرنگون شد.

انتهای پیام/

آخرین مطالب