بیشترین بازدیدها

یادداشت

مرگ در غربت سرنوشت پادشاهی ۳۷ ساله محمد رضا پهلوی / سلسله پادشاهی محکوم به مرگ است

سلسله اقدامات نسنجیده و ظالمانه شاه علیه مردم و افشار دیگر نظیر روحانیون و مذهبیون باعث شد تا مردی از تبار انبیا علم مبارزه با حکومت طاغوت را در دست بگیرد و با اتکا به خدا و  حمایت مردم نهضت مبارزه را شروع کند.

به گزارش عصر همدان؛ امروزهلمین سالمرگ محمد رضا شاه پهلوی است. شاید هیچ کس باور نمی کرد که بعد از انقلاب اسلامی دومین و آخرین پادشاه پهلوی بلافاصله به کام مرگ برود اما چرخش روزگار و به گونه ای چرخید که بعد از آمدن حق باطل از میان رفت.

دومین پادشاه وابسته از دودمان پهلوی و آخرین پادشاه ایران زمانی که در ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ به پادشاهی رسید هرگز تصور نمی کرد که  روزی فردی متکی به خدا بتواند از کشور اخراجش کند اما شد آنچه که باید می شد.

سرانجام پادشاهی محمد رضا شاه همانند دیگر پادشاهان ظالم چیزی جز مرگ در غربت نبود و وی در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۵۹ یعنی درست چهل سال قبل در چنین روزی در سن ۶۰ سالگی و در اثر سرطان غدد لنفاوی، در مصر درگذشت.

پادشاهی ۳۷ ساله محمد رضا شاه پهلوی با فراز و فرودهایی و البته ظلم هوایی بر مردم ایران در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و … همراه بود، از ماجرای کنسرسیوم نفتی و قرارداد های نفتی که هر کدام از متنفذان و درباریان برای خود سهمی را بعنوان واسطه گری برمی‌داشتند تا فساد و رواج بی بند و باری در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و شکاف عمیق اقتصادی برخی از نتیجه سیاست ها و حکمرانی پادشاه وابسته کشور بود.

جشن های پر هزینه و پر خرج ۲۵۰۰ ساله که بر بیت المال تحمیل می شد و از بین بردن کشاورزی در شهر ها و روستا ها نیز برخی از اقدامات وی بود.

محمد رضا شاه پهلوی در نهایت ۵ مرداد ۱۳۵۹ همانند دیگر پادشاهان سلسله منحوس پادشاهی در کشور مصر و به دور از ایران از دنیا رفت تا نشان دهد که نوکری غرب و وابستگی به غرب و اجنبی نمی‌تواند پشتوانه مستحکمی برای یک پادشاه باشد.

وابستگی محمد رضا شاه و درباریان به آمریکا و کشورهای غربی برای مردم کشور دیگر قابل تحمل نبود هر چند میزان وابستگی شاه و درباریان به حدی بود که دیکر توان مخالفت و مستقل بودن را نداشتند و در برخی موارد با یک تلفن از طرف غربیها وزیر انتخاب می شد!.

سلسله ای از اقدامات نسنجیده و ظالمانه شاه علیه مردم و افشار دیگر نظیر روحانیون و مذهبیون باعث شد تا مردی از تبار انبیا علم مبارزه با حکومت طاغوت را در دست بگیرد و با اتکا به خدا و  حمایت مردم نهضت مبارزه را شروع کند.

این چنین خمینی عظیم با شروع نهضت مبارزه مهر پایانی بر ۲۵۰۰ سال سلسله پادشاهی زد و به همه وابستگان و پادشاهان غاصب و ظالم منطقه نیز نشان داد سرانجام خوشی برایشان وجود ندارد.

انتهای پیام/ح

آخرین مطالب