بیشترین بازدیدها

یادداشت

معضلی به نام اختلافات اداری

قطع برق یادمان شهدا رزن به علت بدهی یا اختلافات اداری با چه توجیهی سازگار است؟

اداره برق استان همدان و شهرستان درگزین ادعا می کنند که برق یادمان شهدای گمنام و  بوستان به دلیل بدهی شهرداری قطع شده است، بر فرض حقیقت داشتن این ادعا، قطع کردن برق یادمان به علت بدهی یا اختلافات اداری با یک ارگان دیگر با چه توجیهی سازگار است؟

به گزارش عصر همدان؛ شهدا اسطوره های مقاومت این ملت هستند، هیچ کسی را در این سرزمینی نمی توان یافت که با هر عقیده و مرامی دل در گرو جوانانی که جان شیرین خود را در راه سرافرازی آرمان و میهن خود  فدا کرده اند، نداشته باشد.

تکریم کسانی که در راه حفظ و حراست از عقاید یک سرزمین از هستی خود گذشته اند فقط متعلق به ایرانی و مسلمان ها نیست، در همه جای جهان با هر دین و مسلکی تکریم بزرگان آن سرزمین به معنای ساخت هویتی مستحکم برای آیندگان و یک الزام در جهت شکوفایی ملی عنوان می شود.

بدون شک سرزمین عزیز ایران، استان همدان و شهرستان های رزن و درگزین غیورترین رزمنده ها و شهدا را نه فقط در دفاع مقدس بلکه در برهه های دیگر تاریخ که کیان میهن و دین اسلام در خطر بوده داشته است؛ این به آن معنی است که فرهنگ ایثار و شهادت در این منطقه از دیرباز جاری است.

حفاظت از میراث معنوی شهدا اصل مهم در مرامنامه مدیریت در جمهوری اسلامی است به بیان دیگر مدیر در جمهوری اسلامی اگر با این اصل بیگانه باشد، شانیت مدیریت در این نظام را ندارد.

یادمان های شهدای گمنام در سراسر کشور به تعبیر رهبر عزیز و مجاهد انقلاب امامزادگان عشقند و آیندگان آنها را چون گوهری در بر خواهند گرفت.

از سالی که شهدای عزیز گمنام مهمان ما در شهرهای دمق و درگزین شده اند قطعا به بار معنوی این خطه شهید پرور افزوده شده است.

هرگونه کوتاهی در رسیدگی به امور یادمان‌های شهدای گمنام یا بی توجه به آنان موجب ناراحتی و عدم رضایت جدی مردمان شهرستانهای رزن و درگزین از مسئولین خواهد بود.

اداره برق استان همدان و شهرستان درگزین ادعا می کنند که برق یادمان شهدای گمنام و  بوستان به دلیل بدهی شهرداری قطع شده است، بر فرض حقیقت داشتن این ادعا، قطع برق یادمان به علت بدهی یا اختلافات اداری با یک ارگان دیگر با چه توجیهی سازگار است؟

حبیب میرزایی

انتهای پیام/م

آخرین مطالب