برپایی نمایشگاه فرش همزمان با اوج گیری کرونا!

این روزها هم زمان با قدرت نمایی و اوج گیری ویروس کرونا برپایی نمایشگاه های مختلف در همدان برای بسیاری از شهروندان محل سوال است.

به گزارش عصر همدان؛ این روزها هم زمان با قدرت نمایی و اوج گیری ویروس کرونا برپایی نمایشگاه های مختلف در همدان برای بسیاری از شهروندان محل سوال است و در این راستا باید از متولیان امر و مدیران و مسئولان استانی دلیل این دو گانگی ها در خصوص نوع مواجه با کرونا و توصیه ها به عموم افراد و از طرف دیگر برپایی نمایشگاه ها مطلع شد.

اما چیزی که مشخص است این است که کرونا در همه جا جولان می دهد و فقط در برخی حوزه های خاص نیست که قصد تعطیلی این مراکز را داشته باشیم اگر این دوگانگی نیست لطفا با همه اصناف یکسان رفتار کنید.

 

آخرین مطالب