پروژه پرحاشیه و چند سوال؛

ضرورت یک صدایی اعضای شورای شهر در خصوص پروژه اسکای مال

آخرین ویرایش در:
در حالیکه برخی از اعضای شورای شهر از نداشتن پروانه ساخت و ساز در ابتدای خیابان هنرستان همدان سخن می گویند، رئیس شورای شهر می گوید: این پروژه طولانی بود و مجوز کمیسیون ماده ۵ و مجوزهای اولیه را گرفته، با شهرداری نیز توافق کرده است.

به گزارش عصر همدان؛ ساخت و ساز ها در حوزه شهری بر اساس قانون و مقررات باید با مجوز صورت بگیرد حال پروژه اسکای مال در ابتدای خیابان هنرستان همدان مطابق آنچه عضو شورای شهر گفته بدون اخذ پروانه فعالیت هایی را انجام می دهد.

حال سوال اینجاست آیا پلیس ساختمان و شهرداری همدان و یا اعضای شورای شهر که مدیران شهری هستند از این اقدام اطلاع دارند؟

آیا این ساخت و ساز ها در یکی از نقاط شهر با مجوز سازمان های مدیریت شهری اتفاق می افتد یا خیر؟

پیمانکار و متولی پروژه چه کسانی هستند که بنابه گفته عضو شورای شهر بدون پروانه ساخت و ساز فعالیت خود را شروع کرده است؟

نهاد های ناظر در این خصوص چرا سکوت کرده اند و چرا هیچ اقدامی در این راستا صورت نمی گیرد؟

بنابه گزارش هایی در یکی از رسانه ها پروژه اسکای مال سرمایه گذاری بنام « خ » دارد. زمین این پروژه متعلق به شرکت مخابرات است.

کامران گردان، رئیس شورای شهر همدان در گفتگو با خبرنگار عصر همدان؛ در پاسخ به داشتن یا نداشتن مجوز و پروانه پروژه اسکال مال گفت: مگر می شود پروژه به این بزرگی مجوز نداشته باشد؟

وی در ادامه افزود: من در جریان ماجرا نیستم و شهردار می تواند در خصوص آن صحبت کند.

رئیس شورای شهر همدان بیان کرد: این پروژه طولانی بود و مجوز کمیسیون ماده ۵ و مجوزهای اولیه را گرفته، با شهرداری نیز توافق کرده است.

حال سوالی که پیش می آید این است که افکار عمومی بپذیرد که مجوز و پروانه برای این ساخت و ساز صادر شده یا خیر؟

اگر پروانه صادر شده عضو شورای شهر چرا حرفی را به زبان می آورد که در تناقض با رئیس شورا است؟

اگر پروانه ساخت و ساز صادر نشده رئیس شورا چرا از داشتن مجوز خبر می دهد؟

این تناقضات و دوگانگی های توسط شورای شهر تا به کجا ادامه خواهد داشت؛ آیا یک صدا از شورای شهر بیرون می آید.؟

 

انتهای پیام/

آخرین مطالب