بیشترین بازدیدها

یادداشت

ضرورت اتخاذ رویکرد رسانه ای در شورای نگهبان

به نظر می رسد با وجود هجمه گسترده ای که در سال های اخیر به لحاظ ایجاد تردید در ذهن ها و قلب های مردم در خصوص نهادهای قانونی جمهوری اسلامی ایجاد شده است وظیفه مهم شورای نگهبان در کنار حراست اصولی و مقتدر از اساس نظام اسلامی و پاسداری از تجلی شرع و قانون، اتخاذ رویکرد رسانه ای عمیق با توجه به شبهات و شرایط پیش آمده در خصوص این نهاد یک ضرورت انکارناپذیر است.

به گزارش عصر همدان؛ شورای نگهبان قانون اساسی وظیفه خطیر و مهم در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی را بر عهده دارد.

وجود این نهاد الزام و ضرورت داشتن حداقلی از صلاحیت ها را برای مسئولین حکومتی تامین می کند که پس از این تایید باید توسط مردم انتخاب شوند.

از طرف دیگر عملکرد این شورا و نهاد در انطباق قوانین مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی است که در واقع وظیفه حراست از آموزه های الهی و دینی را عهده دار می باشد.

اگر به عرصه سیاسی سال های گذشته کشور نگاهی مجدد بیندازیم شاهد تاثیرات مهم و عمیقی خواهیم بود که حضور این نهاد در سطح کلان و خرد جامعه برجای گذاشته است.

صلابت و اقتدار شورای نگهبان در حفظ حریم قانون و شرع و تامین سلامت نمایندگان مجلس و نامزدهای ریاست جمهوری و خبرگان قانون اساسی همگی باعث شده است تا این شورا به عنوان یک لنگر ثبات در جمهوری اسلامی نقش ایفا کند.

علی رغم همه تلاش ها و زحماتی که این نهاد متحمل شده اما نکته مهم در عملکرد شورا پاسخگویی آن به شبهات دشمنان نظام با اتخاذ راهبرد رسانه ای است.

شورای نگهبان با سابقه ای مملو از ایثار اعضای آن بویژه دبیر محترم آن که نمادی از صلابت، سلامت و نفوذ ناپذیری مسئولین جمهوری اسلامی محسوب می شود برای رساندن صدای عملکردهای خود به مردم نیازمند تصحیح راهبردهای رسانه ای است، امری که البته در دوره جدید با قوت انجام می گیرد.

نکته مهم دیگر که بسیاری از مخالفین و معارضین جمهوری اسلامی سعی در مخفی کردن آن از اذهان ملت بخصوص جوانان و نخبگان حقیقت جوی ایرانی هستند وجود نهادی نظیر شورای نگهبان در همه ساختارهای حکومتی کشورهای جهان است.

متاسفانه علاوه بر جبهه معارضین خارجی در داخل نیز جریان تجدیدنظرطلب مدعی اصلاحات با تحریف وقایع و حقایق کشورهای مختلف دنیا طوری وانمود می کنند که گویا فقط در ایران صلاحیت افراد بر اساس قوانین سنجیده می شود.

در این رویکرد سعی می شود شورای نگهبان به عنوان ابزار ایجاد محدودیت معرفی شود، در حالی که نهاد نگهبان و ناظر بر قانون اساسی در کشورهای پیشرفته و داعیه دار و در دموکراسی هایی نظیر امریکا و فرانسه به لحاظ منطق و استدلال در نحوه عملکرد فرسنگ ها از شورای نگهبان در ایران عقبتر هستند و در برخی کشورها نظیر آمریکا نحوه انتخاب و ادامه فعالیت نهاد ناظر بر قانون اساسی یعنی دیوان عالی فدرال آمریکا به شیوه ای عجیب و غیر قابل توجیه انتخاب و ادامه کار می دهند.

به نظر می رسد با وجود هجمه گسترده ای که در سال های اخیر به لحاظ ایجاد تردید در ذهن ها و قلب های مردم در خصوص نهادهای قانونی جمهوری اسلامی ایجاد شده است وظیفه مهم شورای نگهبان در کنار حراست اصولی و مقتدر از اساس نظام اسلامی و پاسداری از تجلی شرع و قانون، اتخاذ رویکرد رسانه ای عمیق با توجه به شبهات و شرایط پیش امده و همینطور برگزاری میزگردها و کرسی های آزاد اندیشی در حوزه شبهات طرح شده درباره این نهاد یک ضرورت غیر قابل انکار است.

حبیب میرزایی

انتهای پیام/

آخرین مطالب