یادداشت؛

چرا به علی بن موسی امام هشتم علیه السلام،  رضا می گویند؟

امام جواد (ع) در پاسخ به احمد بن ابی نصر بزنطی در خصوص نامگذاری حضرت رضا می فرمایند: خدا وند پدرم را رضا نامیده است چون که پسندیده خدا در آسمان بود و رسول خدا و ائمه هدی درزمین، از او خوشنود بودند، همان گونه که دوستان وموافقان از امام رضا راضی بودند مخالفان نیز از او راضی بودند.

به گزارش عصر همدان؛ دروجه نام گذاری حضرت به رضا احادیثی واردشده است، ازجمله، احمد بن ابی نصر بزنطی می گوید به امام جواد (ع) عرض کردم گروهی از مخالفان شما گمان می کنند که مأمون پدرشما را رضا لقب داده است، آن هم بدین جهت که امام  را برای پذیرش ولایتعهدی راضی کرده است. امام جواد فرمود به خدا سوگند اینان دروغ می گویند بلکه خدا وند پدرم را رضا نامیده است چون که پسندیده خدا در آسمان بود و رسول خدا و ائمه هدی درزمین، از او خوشنود بودند.

 بزنطی به امام گفت آیا همه پدران گذشته تو پسندیده خدا و رسول و ائمه هدی نبودند، حضرت فرمود چرا، بزنطی پرسید پس چرا تنها آن حضرت رضا نامیده شد، امام جواد (ع)  فرمود زیرا همان گونه که دوستان وموافقان از او راضی بودند مخالفان نیز از او راضی بودند. این ویژگی برای هیچ کدام از پدران حضرت وجود نداشت و بدین سبب است که درمیان ائمه حضرت  به رضا نامیده شده است . 

   نویسنده : حجت الاسلام ابراهیم هاشمی مشعوف

 

آخرین مطالب