بیشترین بازدیدها

یادداشت

سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا و افغانستان:

مذاکره برای ظرفیت های ملی، سطح رفاه را پایین تر می آورد

ابوالفضل ظهره‌وند گفت: در حال حاضر در پیچ و خم تاریخی قرار داریم و دیگر زمانی برای بازی و آزمون و خطای برجامی نداریم چرا که اگر برای ظرفیت های ملی مذاکره کنیم در سطح پایین تری از رفاه قرار می گیریم.

ابوالفضل ظهره‌وند، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا و افغانستان در گفت  وگو با خبرنگار عصر همدان؛ با بیان اینکه کرونا نشان داد حتی اولویت اتحادیه اروپا و دو طرف اتلانتیک منافع ملی خودشان است، گفت: هیچ کشوری برای دیگری دلسوزی نمی کند و همانطور که دیدیم کشورهای غربی و اروپایی از یکدیگر ماسک دزدیدند.

وی با تاکید براینکه امروزه با تعامل با کشور ها و برون سپاری ظرفیت ملی نمی توانیم از خانه خودمان حفاظت کنیم، افزود: خطوط قرمز کشور ها در منافع ملی آن هاست و در محیط داخلی برای حفاظت از منافع ملی و حقوق خود اتحاد دارند.

ظهره‌وند با اشاره به اینکه هیچگاه نمی توانیم ظرفیت ملی خود را به مذاکره بگذاریم، تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم به سطح بالاتری از رفاه برسیم نباید اجازه مذاکره برای ظرفیت های ملی را بدهیم.

سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا و افغانستان ادامه داد: اگر مذاکره برای ظرفیت های ملی صورت گیرد همچون اتفاقات اخیر و برجام، قطعا در سطح پایین تری از رفاه قرار می گیریم.

وی با بیان اینکه صیانت ازمنافع ملی باید اولویت همه در کشور باشد، گفت: باید توجه داشت اگر قرار است مذاکره ای داشته باشیم، باید برای دریافت سهمی از کیک جهانی باشد.

ظهره‌وند با اشاره به اینکه اگر مذاکره می کنیم باید از مثبت بودن نتیجه اش مطمن باشیم، خاطر نشان کرد: اگر غیر این باشد دچار خطای استراتژیکی در موقعیتی خواهیم شد که همه عطش دارند و به دنبال بیرون کشیدن گلیم خو از وضعیت بحرانی هستند.

سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا و افغانستان در پایان تاکید کرد: در حال حاضر در پیچ و خم  تاریخی هستیم و دیگر زمانی برای بازی و آزمون و خطای برجامی نداریم.

انتهای پیام/س

آخرین مطالب