دادستان همدان:

نظارت بر مصوبه افزایش تا ۲۵ درصد اجاره بهاء با صنعت و معدن است/ شکایت خبرنگاری که مورد ضرب و شتم قرار گرفته به دست ما برسد رسیدگی می کنیم

حسن خانجانی با بیان اینکه نظارت بر اجرای مصوبه افزایش تا ۲۵ درصد اجاره بهاء با صنعت و معدن است و سازمان تعزیرات حکومتی باید رسیدگی کند، گفت: کاملا در جریان راه های فرار از این مصوبه هستیم اما تا جایی که قانون به ما اجازه می دهد ورود کردیم.

حسن خانجانی، دادستان عمومی و انقلاب همدان در گفتگو با خبرنگار عصر همدان با اشاره به مصوبه افزایش تا ۲۵ درصد اجاره بهاء اظهار کرد: اتحادیه بازرسی باید نظارت کند و در اصل نظارت با اداره صنعت معدن و تجارت است.

وی افزود: در تماسی با مدیر کل تعزیرات حکومتی استان هماهنگی ها انجام شد و در این خصوص مشکلی وجود ندارد.

دادستان عمومی و انقلاب همدان خاطر نشان کرد: نظارت بر اجرای مصوبه افزایش تا ۲۵ درصد اجاره بهاء با صنعت و معدن است و سازمان تعزیرات حکومتی باید رسیدگی کند.

خانجانی در پاسخ به این سوال که آیا به راه های گریز از این قانون توجه شده است یا خیر، گفت: ما کاملا در جریان راه های فرار از این مصوبه هستیم اما تا جایی که قانون به ما اجازه می دهد ورود کردیم.

وی ادامه داد: ما در جریان اینکه قرار داد ها ممکن است بین موجر و مستاجر دستی شود، هستیم اما در برخی جاها راهکار قانونی نداریم.

دادستان عمومی و انقلاب همدان در ادامه با اشاره به ضرب و شتم خبرنگارهمدانی توسط کارکنان هتل امیران عنوان کرد: من خبر را شنیدم و اعلام کردم که این خبرنگار شکایت بکند ما رسیدگی می کنیم.

خانجانی گفت: در صورتی که شکایت خبرنگار به دست ما برسد رسیدگی می کنم اما هنوز چیزی به دست ما نرسیده است.

انتهای پیام/ح

آخرین مطالب