اولین جلسه هم اندیشی دبیران هیئت‌اندیشه‌ورز جوان استان همدان برگزار شد

آخرین ویرایش در:
اولین جلسه هم اندیشی دبیران هیئت‌اندیشه‌ورز جوان شهرستان‌های استان در سال ١٣٩٩با ریاست آقای آزادبخت معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی برگزار گردید.

به گزارش عصر همدان؛ مصطفی آزادبخت، معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در اولین جلسه هم اندیشی دبیران هیئت‌اندیشه‌ورز جوان شهرستان‌های استان با بیان اینکه اندیشه‌ورزجوان نماینده قشری هستید که تاثیرگذارترین قشر جامعه هستند افزود: باید جدی باشید تا بتوانید قشر جوان را به حرکت و خیزش وادارید.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان تاکید کرد: در هیئت باید تشکیلاتی اقدام شود، دبیران شهرستان‌ها از استان خط بگیرید و کمیت و کیفیت فعالیت ها باید بررسی و تحلیل شود.

وی اظهار کرد: شما ضمن اینکه بازوی فرمانداران هستید باید خودجوش بوده و در حوزه فرماندار حرکت و ایده و فکرنو داشته باشید.

آزادبخت با بیان اینکه برخی از شهرستان‌ها در ارسال گزارش ضعیف هستند گفت: شهرستان‌ها خارج از چارچوب حرکت نکنند و تمامی کارها و اقدامات خود را گزارش کنند.

در ادامه الماسی، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری بر موارد ذیل تأکید نمودند: نقش‌آفرینی جوانان در ارتباط با تصمیم‌گیری‌ها باید نمود بیشتری داشته باشد.

الماسی گفت: هیئت اندیشه‌ورز جوان، نقطه‌ی امیدی برای جوانان و نقطه‌ی وصلی برای مسئولین خصوصا برای فرمانداران در شهرستان‌ها باید باشد.

وی با بیان اینکه نگاه تمامی مدیران باید عوض شود و جایگاه جوانان را بیش از پیش ببینند گفت: بسترسازی فرمانداران برای نقش‌آفرینی هیئت و تثبیت جایگاه جوان بسیاز هائز اهمیت می‌باشد.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری اظهار کرد: انتظار داریم جوانان هیئت بیشتر به سوی تولید محتوا گام برداشته و فعالیت های خود را معطوف به هدف اصلی هیئت یعنی ارتقاء جایگاه جوانان در استان نمایند.

وی در پایان تاکید کرد: عمده‌ترین نقش در هیئت بر عهده دبیران است و باید با درایت و هماهنگی با اعضاء فعالیت ها را هدایت نمایند.

انتهای پیام/

آخرین مطالب