رهبر انقلاب در قلب مردم

رهبر انقلاب به دلیل مردمی بودن در دل مردم  ایران جای دارند.

به گزارش عصر همدان؛ بعد از ارتحال امام خمینی (ره) حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب انتخاب شدند.

حضرت آیت الله خامنه ای همواره در این سی و یک سال دنباله رو اهداف امام خمینی (ره) و رسیدن به آرمان اصلی انقلاب بودند و به دلیل روحیه استکبار ستیزی، مردمی بودن و اتکا به مردم همواره در قلوب مردم جای دارند.

آخرین مطالب