گزارش تصویری

نشاءکاری در همدان 

به گزارش عصر همدان؛ شهر کوهستانی همدان در فصل بهار و تابستان با بازگشایی گلخانه ها و شرایط آب و هوایی مناسب بi عنوان قطب پرورش گل و گیاه و نشاءکاری در غرب کشور معروف است.

 

آخرین مطالب