۱۷ ماه مدیریت ارشد ورزش استان همدان و بیش از ۱۲ بار تغییر در رأس ادارات شهرستانها

۱۷ ماه مدیریت ارشد ورزش استان همدان و بیش از ۱۲ بار تغییر در رأس ادارات شهرستان هعا نشان دهنده این است که بی تدبیری ها همچنان ادامه دارد.

به گزارش عصر همدان؛ دی ماه ۹۷ سکان ورزش استان همدان از دستان رسول منعم گرفته شد و به محسن جهانشیر مدیری از خطه سمنان سپرده شد در مدت تقریبا ۱۷ ماه از مدیریت جهانشیر همچنان دومینوی تغییرات ادارات شهرستان های استان همدان ادامه دارد.

ملایر رکورددار تغییرات و بلاتکلیفی

رکورددار این تغییرات شهرستان ملایر بوده در ۵ خرداد ۹۸ یوسف خدرویسی به عنوان سرپرست اداره این شهرستان معرفی شد اما عمر مدیریتی آن ۲ ماه هم دوام نیاورد و به مدت ۶ ماه ورزش ملایر در بلاتکلیفی به سر می‌برد که با واکنش فرماندار ویژه ملایر رو به رو شد بعد از گذشت ۶ ماه جمال لطیفی آذر ماه ۹۸ به عنوان سرپرست جدید این شهرستان معرفی شود عمر مدیریتی وی هم به بیشتر از ۵ ماه نرسید و بالاخره حمیدرضا سپهری نیا اردیبهشت ماه ۹۹ به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان ملایر معرفی شد و باید دید این مدیر چند ماه در این مسند باقی خواهد ماند.

همدان ۲ تغییر در یکسال

اداره ورزش و جوانان همدان نیز که یک سال از عمر آن نمی‌گذرد ۲ بار با تغییر مدیریت مواجه شد ملیحه براز ۲ اردیبهشت ۹۸ به عنوان سرپرست این اداره معرفی که در عمر یک سال مدیریت خود هیچگونه اقدامی انجام نداد و سرانجام ۲ خرداد ۹۹ علی رشیدی به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان همدان معرفی شد.
براز دومین بانوی منصوب شده جهانشیر بود که در یک انتصاب اشتباه برکنار شد.

اسدآباد

اداره ورزش و جوانان اسدآباد هم در مدتی کوتاه با دو تغییر مواجه شد در ابتدا فروردین ۹۸ مهتاب سرمدی به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان این شهرستان معرفی شد و در عرض چندین ماه در آبان ماه ۹۸ حمیدرضا رجبی به جای سرمدی معرفی شد.

بهار

اداره ورزش و جوانان بهار نیز در مدت مدیریت جهانشیر دو بار شاهد تغییر مدیریت بود و جمال لطیفی تیر ماه ۹۸ به عنوان رئیس این شهرستان معرفی شد و باز هم چندین ماه بعد جای خود را به علیرضا صفی زاده داد.

تویسرکان و نهاوند

محسن شایسته و رامین درویشی هم در همین ماه به عنوان سرپرست های ادارات ورزش تویسرکان و نهاوند معرفی شدند.
عدم ثبات و تغییرات متعدد ادارت ورزش شهرستان های استان همدان به طور قطع نشان از بی تدبیری و عدم کارشناسی مدیریت دستگاه ورزش استان همدان در ۱۷ ماه مدیریت خود است.

✍️ محمدرضا بهرامی صفت

آخرین مطالب