بیشترین بازدیدها

یادداشت

مبلمان شهری تویسرکان با المان های نامناسب و هزینه های نامتعادل بیداد می کند؛

طرح ریزی های شهرداری، عریان از پیوست فرهنگی و اجتماعی/ از المان های سیبیلو تا فانوس های چینی در تویسرکان

آخرین ویرایش در:
سیبیل های بلوار جانبازان، فانوس‌های چینی خیابان شهدا، نمادهای گردو در میدان جانبازان و سنگ در میدان زکات! و رقص نورهایی که نمادهای میادین را کور کرده، همه نشان دهنده آن است که برنامه ها و طرح های شهرداری تویسرکان نه تنها عریان از پیوست های فرهنگی و اجتماعی است و سنخیتی با این کهن شهر ندارد، بلکه هزینه های گزافی همچون هزینه برق را نیز تحمیل می کند.

به گزارش خبرنگار عصر همدان؛ مدیریت و چیدمان مبلمان شهری در دنیای امروز با بهره گیری از ابتکارات، خلاقیت ها و با صرف هزینه های اندک و امکانات موجود مسئله پیچیده ای نیست که نیاز به ده ها مشاور، مهندس و صرف هزینه های هنگفت داشته باشد، تنها کمی نوآوری، ایده پردازی و فکر نو می خواهد و بس.

طرح ریزی های شهرداری، عریان از پیوست فرهنگی و اجتماعی

سال های سال است که در شهر تویسرکان آن نوآوری و خلاقیت هایی که باید در مدیریت شهری وجود داشته باشد، وجود ندارد و حتی در سالیان اخیر این مدیریت تحت تأثیر درگیری های لفظی تعدادی از اعضای شورای شهر هم قرار گرفته و نه شهرداری و نه شورای شهر آن گونه که باید اقدام درخور توجهی برای زیباسازی مبلمان شهری انجام نداده اند.

برنامه ها و طرح ریزی های انجام شده نیز با یک مشاهده سطحی، گواه آن است که عمده اقدامات انجام شده از سوی شهرداری و شورای شهر تویسرکان از پیوست فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی حتی برای المان های شهری برخودار نبوده و نیست و در واقع عریان است.

نماد سبیل یا برگ های برعکس در ورودی یک شهر!

سوپرایز مدیریت اجرایی و خدمات نوروزی شهرداری برای مردم و مسافران نوروزی در سال ۹۸ از خاطره مردم تویسرکان پاک نشده است، آن روزها شهروندان تویسرکانی مات و مبهوت از نماد نصب برگ هایی در ورودی شهر از سمت سرابی بودند تا جایی که الوندی یکی از همهشریان در گفت و گو با خبرنگار رودآور، عنوان کرده بود که المان گل های بلوار بالاتر از ترمینال سرابی برعکس سبز شدند؟ یا اگر نماد پرچم است چرا چراغ های ریز داخلش سبزرنگ است؟ و اگر نماد برگ است چرا برعکس نصب شده.

دیگری هم می گفت: شاید سبیل های عمو نوروز باشد که در ورودی شهر جامانده است؟!

سرتای مبلمان شهری تویسرکان یک کرباس است؛ عدم تناسب المان های شهری با نام اماکن و میادین

بختیاری یکی از همشهریان تویسرکانی نیز امروز در گفت و گو با خبرنگار عصر همدان، با بیان اینکه سرتا پای مبلمان شهری تویسرکان یک کرباس است، گفت: از ابتدای ورودی شهر از هر طرف آن مسائل و مبلمان شهری را در نظر بگیرم تا انتهای آن، همه نشان دهنده ضعف شدید مدیریتی در این حوزه است.

وی تصریح کرد: از همان میدان ابتدای ورودی شهر از سرابی گوشمان به نام میدان جانبازان برخورد داشته وچشممان به نماد گردو در این میدان، در جایی دیگر میدان را پر از سنگ های رنگ و رنگارنگ کرده و نامش را میدان زکات گذاشته اند!

نصب المان فانوس های چینی زمخت و پر مصرف

بختیاری افزود: چشمتان روز بد نبیند فانوس های چینی نصب شده در سال جاری در خیابان شهدا زمخت است و اصلاً متناسب با خیابان نیست، این فانوس های چینی که به طور قطع نه تنها هزینه های زیادی بر شهردرای تویسرکان تحمیل کرده و برق زیادی مصرف می کند، بلکه هیچ پیوست فرهنگی و اجتماعی برای طراحی آن در نظر گرفته نشده است.

وی اظهار کرد: آیا نمی شد، از سبد گل و گلدان های طبیعی در کنار لامپ های کم مصرف برای زیبایی و روشنایی بلوارها استقاده کنند؟

المان های هزینه ساز عاری از ایده های خلاقانه/شهرداری تویسرکان هزینه برق پرداخت می کند؟

عبداالملکی دیگر شهروند تویسرکانی هم در گفت و گو با خبرنگار رودآور؛ عنوان کرد: شب گذشته ده ها هزار لامپ در سطح شهر و حتی محوطه شهرداری تویسرکان روشن بود، بدون دلیل و مناسبت، برای ریسه های موجود در خود محوطه شهرداری حتی اگر از لامپ های یک وات برای روشنایی آن استفاده کرده باشند، نزدیک به دو هزار وات برق مصرف می شود و در واقع این میزان برق هدر می رود.

وی گفت: آیا شهرداری تویسرکان در این خصوص صرفه جویی را رعایت می کند و آیا اصلاً آنان هزینه برق مصرفی خود را می پردازند؟

المان های شهری، معرف تاریخ کهن تویسرکان نیست

عبدالمالکی افزود: المان های شهری در تویسرکان هیچ گونه تناسبی با نام های خیابان ها و میادین ندارد، زمخت هستند و نه تنها پیام فرهنگی و اجتماعی با خود به همراه ندارند بلکه هزینه گزاف برق مصرفی هم بر روی دست شهرداری گذاشته اند.

زنگنه

انتهای پیام/ز

آخرین مطالب