با جلب اعتماد 87 درصد نمایندگان؛

قالیباف بالاتر از لاریجانی ایستاد

رسانه های منتسب به جریانات خاصی که سودای رسیدن به پاستور را در سر دارند در یک هماهنگی رسانه ای آراء ۲۳۰ نماینده ملت به ریاست قالیباف در مجلس شورای اسلامی را به هر نحوی تقلیل می دهند.

به گزارش عصر همدان؛ در حالیکه برخی رسانه ها بعد از رای آوری و رسیدن محمد باقر قالیباف به ریاست یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تخریب قالیباف رو شروع کردند و در صدد ایجاد دو قطبی لاریجانی – قالیباف برای به حاشیه کشاندن ریل مجلس جدید را در سر می پرورانند کسب رای ۲۳۰ نماینده در مرحله اول برای قالیباف یک پشتوانه محکم مردمی است.

رسانه های منتسب به جریانات خاصی که سودای رسیدن به پاستور را در سر دارند در یک هماهنگی رسانه ای آراء ۲۳۰ نماینده ملت به ریاست قالیباف را به هر نحوی تقلیل می دهند.

برخی رسانه ها با تیر هایی نظیر قالیباف پایین‌تر از لاریجانی ایستاد به مقایسه میزان آراء روسای ۱۱ دوره مجلس شورای اسلامی در سال اول اشاره کردند و این چنین به پیشواز مرد پرکار و تلاشکر شهرداری تهران رفتند!

در حالیکه رسانه های این طیف خاص قالیباف را بعد از لاریجانی در رتبه دوم نشانده است با بررسی دقیق تر درصد آراء نمایندگان برای انتخاب ریاست مجلس نشان می دهد که در دور اول از ۲۶۴ نماینده ۲۳۰ نفر به ریاست قالیباف رای مثبت داده اند؛ یعنی ۸۷/۱۲ درصد، اما در دوره علی لاریجانی از ۲۷۶ نماینده ۲۳۷ نفر به ریاست لاریجانی رای دادند به تعبیر بهتر یعنی ۸۵/۸۶ درصد.

بنابراین با احتساب درصد آراء نمایندگان به ریاست لاریجانی و قالیباف می توان گفت قالیباف بالاتر از لاریجانی ایستاد.

شنیده ها حاکی از این است که لاریجانی احتمالاً برای ۱۴۰۰ برنامه ریزی خواهد کرد و از طرف دیگر با رسیدن قالیباف به بهارستان برنامه بعدی وی نیز برای رسیدن به پاستور خواهد بود.

از جهتی دیگر دولتی ها و جریان اصلاحات به دلیل رای نداشتن در بدنه جامعه و عدم اقبال مردم به این جریان به دلیل کارنامه غیر قابل قبول در این چند سال، تمام سرمایه خود را برای لاریجانی که به تعبیر اصلاح طلبان مرد میانه رو و معتدل اصولگران است به میدان خواهند آورد.

از سوی دیگر برخی از جریانات اصلاح طلب و اعتدال گرا رسیدن محمد باقر قالیباف به بهارستان را سکویی برای رسیدن وی به پاستور می دانند لذا در یک هماوردی رسانه ای در صدد تخریب و تخطئه محمد باقر قالیباف هستند تا بتوانند رقیب احتمالی و البته جدی خود را از میدان به در کنند؛ بنابراین تخریب ها را باید در این راستا تحلیل کرد.

انتهای پیام/ح

آخرین مطالب