به نام ایثار و گذشت

سوم‌خرداد۶۱  آن جنس آدم هایی را برایمان تداعی می کند که با لبخند از جانشان برای وطنشان گذشتند. آدم هایی که هنوز پشت لبشان سبز نشده بود اما یک دنیا مردانگی و معرفت از صورت هایشان می بارید.

به گزارش عصر همدان؛ وقتی صحبت  از کرونا می شود  یک چیز در ذهن ما تداعی می شود و آن فداکاری‌کادر‌ درمان‌  است . واژه فداکاری و از خود گذشتن به قدمت کره آبی عمر دارد. واژه ای است بس بزرگ که فقط  بر دوش آدم های بزرگ سنگینی می کند.

جان همیشه شیرین است و زندگی شیرین تر اما کسانی هستند که نوع نگاهشان متفاوت است و متفاوت عمل می کنند.

سوم‌خرداد۶۱  آن جنس آدم هایی را برایمان تداعی می کند که با لبخند از جانشان برای وطنشان گذشتند. آدم هایی که هنوز پشت لبشان سبز نشده بود اما یک دنیا مردانگی و معرفت از صورت هایشان می بارید.

آدم هایی که بازوی بزرگی نداشتند اما با هیکل نحیف و ظریف خود کاری می کردند که جهانیان به تحسین آن می پرداختند.

معجزه در روح شان  وجود داشت و روحشان به منبعی سیری ناپذیر .  شهامت و روح‌بزرگ تنها دارایی شان بود که دشمن را به زانو در می آورد و بر هر تفکر غیر الهی و غیر انسانی  غلبه می کرد.

شهدا به فداکاری و ایثار معنا بخشیدند و نشان دادند اهل‌حرف‌زدن نیستند بلکه از جنس  عملند. لبخند را بر روی لبان ما کاشتند و به ما هدیه ارزشمند آزادی را بخشیدند در حالی که زیر شلاق های کینه توزانه دشمن جان باختند.

ترکش استبداد دشمن را در بدنشان تحمل کردند تا ما آسوده و با فراغ بال زیست کنیم .

توصیفت وصف ناپذیر است اما  سوم خرداد عطر غیرت تو را  در جامعه برایمان تداعی می کند.

سوم خرداد ۶۱  روز توست و من به احترام یاد و نام تو ، کلاهم را بر میدارم و احساس غرور می کنم که تو خالق این روز هستی .

سالروز آزادسازی خرمشهر  با جاری‌شدن‌ عطرغیرت‌ و خون‌ مبارک.

مجید دیبافر

انتهای پیام/

آخرین مطالب