بیشترین بازدیدها

شلوغی بازارها در شرایط کرونایی همچنان ادامه دارد!

با وجود هشدار های پی در پی وزارت بهداشت مبنی بر رعایت فاصله اجتماعی و نکات بهداشی، اما هنوز برخی مردم با حضور در بازارها و مراکز خرید توجهی به هشدار ها ندارند و بر همین اساس شاهد افزایش آمار مبتلایان به کرونا هستیم.

 

به گزارش عصر همدان؛ وقتی در خیابان ها حضور پیدا می کنیم افرادی را که بدون دلیل و توجیه منطقی در خیابان ها پرسه می زنند را مشاهده میکنیم که نه ماسکی بر دهان دارند و نه نکات بهداشتی را رعایت می کنند.

بدون شک اگر این روند ادامه پیدا کند آمار مبتلایان به حالت قبل باز خواهد گشت و استان همدان را که در وضعیت زرد قرار دارد به سمت وضعیت قرمز سوق می دهد.

آخرین مطالب