بیشترین بازدیدها

خدمت مهربانانه، رزمایش مومنانه

جهادگران هیئت ثارالله همدان با حضور در روستاهای کمتر برخوردار و نسبتا محروم استان همدان سعی بر این دارند با خدمت مومنانه بذر مهر و محبت را در دل تک تک هموطنان خود بکارند.

به گزارش عصر همدان؛ روستای ایلانلو مقصد جهادگرانی بود که شور و شوق خدمت مومنانه در دلهایشان موج می زد.

همراه این تیم جهادی یک روانشناس، پزشک و روحانی حضور داشتند تا هر کدام به یک نحو در کنار مردم روستا باشند و به مشکلاتشان رسیدگی کنند.

آخرین مطالب