بیشترین بازدیدها

در راستای فرمایشات رهبر انقلاب صورت گرفت؛

«کمک مومنانه» مردم «دارالمومنین» به خانواده های نیازمند/ «لبیک» مخلصانه مردم و بسیج به رهبر انقلاب

رزمایش «کمک مومنانه» مردم برای لیبک به فرمایشات رهبر معظم انقلاب که از روز های قبل شروع شده بود با همت دوباره بسیجیان و مومنان شهر دارالمومنین و دارالمجاهدین بصورت منسجم تر اجرایی شد.

به گزارش عصر همدان؛ رزمایش کمک مومنانه تا پایان ماه مبارک رمضان در شهرستان همدان اجرا می شود و گردان ها و پایگاه های بسیج مخلصانه و مجاهدانه با ۲۰ خودرو بسته های معیشتی و غذایی را بعد از پایان رزمایش به مناطق و خانواده های شناسایی شده تحویل می دهند.

 

آخرین مطالب