بیشترین بازدیدها

تولید ماسک توسط جهادگران مردمی

با شیوع ویروس کرونا و با توجه به افزایش نیاز مردم به ماسک، بسیاری از نیروهای مردمی و جهادی در کارگاه های تولید ماسک فعالیت می کنند.

به گزارش عصر همدان؛ پس از شیوع ویروس کرونا در کشور بسیاری از نیروهای بسیجی و جهادی پای کار آمدند و در راستای رفع نیاز اساسی مردم جامعه اقدام به تولید ماسک کردند.

این جهادگران در دوشیف کاری و بدون هیچ چشم داشتی مشغول به فعالیت اند.

آخرین مطالب