فیلم؛

اینجا دارالجهاد همدان به وقت خدمت

گوشه ای از تلاشهای گروه جهادی بقیه الله عج نهاوند، نمایش داده شده است.

به گزارش عصر همدان؛ گوشه ای از تلاشهای گروه جهادی بقیه الله عج نهاوند، که رهبر انقلاب از گوشه ای از تلاشهای بخش بانوان آن نام بردند، نمایش داده شده است.

آخرین مطالب