فیلم؛

گوشه ای از اقدامات جهادی بانوان نهاوندی

به گزارش عصر همدان؛ گوشه ای از اقدامات گروه جهادی بقیه الله که بانوان جهادی نهاوندی به تولید ماسک مشغول هستند و امروز مورد تقدیر رهبر انقلاب قرار گرفتند.

آخرین مطالب