بیشترین بازدیدها

یادداشت

‘والزارتان’ از سطح داروخانه های همدان جمع آوری شد

دکتر مرضیه مساعد افزود: طبق دستور العمل سازمان غذا و دارو ، داروی والزارتان متعلق به هفت شرکت از جمله داروخانه حکیم، جالینوس، کارخانه جات داروپخش، داروخانه ابوریحان، آوه سینا، پورسینا و دکتر عبیدی از سطح داروخانه ها جمع آوری شد.
مدیر نظارت بر امور دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: شرکت ها با جمع آوری این دارو از سطح داروخانه های همدان فاکتورهایی در اختیار متصدیان داروخانه قرار دادند.
دکتر مساعد بیان کرد: ۱۷ شرکت دارویی در کشور فعال هستند که در شرایط حذف خرید داروی والزارتان از هفت شرکت، دیگر شرکت های دارویی به میزان کافی داروی ضد فشار خون در اختیار داروخانه ها قرار می دهند.
وی گفت: با توجه به جمع آوری این دارو در همدان تاکنون گزارشی مبنی بر کمبود داروی ضد فشار خون گزارش نشده است.
وی اظهار داشت: این نوع دارو در داخل کشور تولید می شود اما مواد اولیه آن وارداتی است و به خاطر احراز مشکل کیفی در مواد اولیه دستور جمع آوری داده شد.
گفتنی است؛ داروی ضد فشارخون والزارتان برای بیماران مبتلا به بیماری های قلبی با هدف پیشگیری از عوارض قلبی عروقی تجویز می شود.

منبع: ایرنا

آخرین مطالب