بیشترین بازدیدها

یادداشت

غربالگری مسافران ورودی به همدان

به گزارش عصر همدان؛ در این کلیپ جهت جلووگیری از انتشار کرونا،  مسافرین ورودی به شهرستان بهار از سمت سنندج غربالگری می شوند.

آخرین مطالب