کنترل عبور و مرور در روستاهای استان همدان

به گزارش عصر همدان؛ بسیجیان روستاهای انصارالامام و سولان همدان جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در ورودی این روستاها عبور و مرور خودروها را کنترل می کنند.

 

آخرین مطالب