بیشترین بازدیدها

یادداشت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان تاکید کرد؛

توانایی سرمایه گذاری سالیانه ۵ هزار میلیارد تومان برای تولید/ استان همدان در سند راهبردی به اهداف خود دست یافته است

آخرین ویرایش در:
سید اسکندر صیدایی با بیان اینکه سالیانه می توانیم بیش از پنج هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بحث تولید در استان همدان داشته باشیم، گفت: در شرایط تحریمی موجود امکان تحقق شعار سال را داریم.

سید اسکندر صیدایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان در گفتگو با خبرنگار عصر همدان؛ با اشاره به شعار سال گفت: برنامه ریزی های لازم، مشورت ها و ظرفیت سنجی ها با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در جهت تحقق جهش تولید را انجام داده ایم.

وی با بیان اینکه در اولین جلسه اقتصاد مقاومتی که قرار است به زودی برگزار شود سیاست های جهش تولید را برای دستگاه های تولیدی استان مشخص می کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان اظهار کرد: از دستگاه های تولیدی مانند جهاد کشاورزی، مجموعه صنعت و دستگاه های مرتبط دیگری که فعالیت های تولیدی دارند، می‌خواهیم که شعار سال را در فعالیت های خود منطقی و اصولی تحقق دهند.

صیدایی با اشاره به سند راهبردی و برنامه عملیاتی استان گفت: در سال جدید در نظر داریم سند راهبردی و برنامه عملیاتی استان را ادامه دهیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان ادامه داد: در سال گذشته سند تهیه و اولین سال عملیاتی آن انجام شد و در پایان سال ارزیابی از نقاط قوت و ضعف استان را داشتیم که متناسب با آن برای سال دوم جهت گیری های سند راهبردی را در سال جدید دنبال می کنیم.

وی افزود: مشابه سال قبل سهمیه هر یک از دستگاه ها در زمینه اشتغال مشخص شده است و هر یک از ادارات، دستگاه ها و شهرستان ها متناسب با ظرفیتی که دارند جایگاه های آن ها مشخص شده است که باید تحقق برنامه سال خود را داشته باشند.

صیدایی با بیان اینکه در سال جدید در راستای تحقق اهداف برنامه، نفت را از بودجه حذف خواهیم کرد، گفت: در شرایط تحریمی موجود امکان تحقق شعار سال را داریم و ظرفیت های تولیدی زیادی در استان وجود دارد که با توجه منابع شناسایی شده می توانیم سالیانه بیش از پنج هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بحث تولید در استان داشته باشیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان بیان کرد: پیش بینی می کنیم با کمک دستگاه های مختلف استان با انجام وظیفه و سهم خود با قوت شعار سال را تحقق دهیم.

وی در جهت فعالیت های انجام شده در رابطه با رونق تولید، گفت: در سند راهبردی، تفسیر و وظیفه هر کدام از دستگاه های استان با توجه به ظرفیتشان تعریف شده است به طور مثال در زمینه اشتغال برای مردم پیش بینی شده بود که حدود ۲۰ هزار شغل در سال تحقق پیدا کند که آنچه اداره تعاون و کار در گزارش مکتوب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی داده است کاملا محقق شده است.

صیدایی در خصوص فعالیت های پیش بینی شده جهاد کشاورزی نیز عنوان کرد: پیش بینی کرده بودیم که سالیانه ۷۰ هکتار به گلخانه های استان اضافه شود که در پایان سال گذشته کاملا تحقق پیدا کرده بود، در فعالیت های دیگر از جمله باغات، مجموعه صنایع، میراث فرهنگی و … با توجه به ارزیابی ها در پایان سال می توان گفت استان همدان در سند راهبردی به اهداف خود دست یافته است.

آخرین مطالب