بیشترین بازدیدها

یادداشت

بیمارستان مطهری به عنوان بیمارستان قرنطینه در همدان انتخاب شد

با توجه به شیوع کرونا در همدان، بیمارستان مطهری به عنوان بیمارستان قرنطینه در این شهر انتخاب شد.

به گزارش عصر همدان؛ بیمارستان مطهری به عنوان بیمارستان قرنطینه در همدان انتخاب شد. دکتر سعید نظری، مدیر بیمارستان شهید مطهری درباره امکانات این بیمارستان  توضیحاتی داده است.

 

آخرین مطالب