کلیپ؛

اینجا دارالجهاد همدان، به وقت خدمت و جهاد

جهادگران سلامت استان همدان در رزمایش مشترک دفاع بیولوژیک غرب کشور در شهر کنگاور شرکت کردند.

به گزارش عصر همدان؛ در راستای مقابله با ویروس کرونا جهادگران سلامت استان همدان از سپاه انصارالحسین علیه السلام در رزمایش مشترک دفاع بیولوژیک غرب کشور در شهر کنگاور شرکت کردند.

آخرین مطالب