در روزهای شیوع کرونا؛

ضدعفونی ۷۰ ساختمان در یک روز توسط «جهادگران بسیجی»/ در شرایط «بحران» «بسیج نیروی آماده کشور» است

گروه های جهادی، بسیجی و مردمی برای ضد عفونی کردن معابر، ساختمان ها و مراکز پر رفت و آمد اقدام می کنند بطوری که در یک روز ۷۰ ساختمان را با کمترین امکانات ضد عفونی کردند.

به گزارش عصر همدان؛ بعد از شیوع ویروس کرونا بسیاری از گروه های جهادی و بسیجی در کنار مردم بودند و برای ضد عفونی کردن معابر، ساختمان ها و مراکز پر رفت و آمد اقدام کردند و به معنای واقعی کلمه ثابت کردند که افراد بسیجی و جهادی هر لحظه و در هر شرایطی مهمترین نیرو برای اداره و مدیریت بحران و نیروی خدمت گزار کشور هستند، در این بین  کمیته خادمین شهدا در یک روز از فعالیت خود با کمترین امکانات دریک روز‌۷۰‌ساختمان را ضدعفونی کردند.

آخرین مطالب